W Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonuje grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób nie radzących sobie z agresją, stosujących przemoc w rodzinie. Do pracy w grupie można zgłosić się dobrowolnie lub zostać skierowanym przez Sąd oraz Zespoł Interdyscyplinarny. Osoba jest kwalifikowana do grupy po indywidualnej rozmowie ze specjalistą.