• Kierownik:

Anna Wysocka- pok. nr 1 (8.00-16.00 od poniedziałku do piątku)

 

  • Psycholodzy:

Łukasz Możejewski-   poniedziałek 8.00-20.00

                                       wtorek 12:00-16:00

                                       środa 8:00-20:00

                                       czwartek 12:00-16:00

                                       piątek 8:00-16:00

Maciej Maksymiuk - psycholog, psychoterapeuta uzależnień.

                                       czwartek-10:00-20:00

                                       piątek-10:00-20:00

  • Pedagodzy:

Marzena Leonarska, pok. 14 (poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00, wtorek 8.00-20.00, piątek 8.00-12.00)

Iwona Orzołek, pok. 7 (poniedzialek-czwartek 8.00-16.00, piątek 12.00-20.00)

  • Pracownik socjalny z obowiązkami koordynatora ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Aneta Kozik, pok. 7 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek 8.00-16.00, czwartek 12.00-20.00)

  • Instruktor Terapii Uzależnień

             Anetta Kowarska-pracownik zatrudniony przez Urząd Miasta Ostrołęki.

             Przyjmuje w poniedziałki (11:00-18:00, przerwa 14:00-16:00)

                                   wtorki (11:00-19:00)

                                   środy (11:00-19:00, przerwa 14:00-16:00),

                                   czwartki (10:00-14:00).

  • Terapeuta uzależnień, pedagog

              Anna Jaworowska

              wtorki 16:00-20:00

              środy 8:00-12:00

              piątki 16:00-18:00

  • Prawnik

Lech Czarnecki- pok. 13 lub 14 (wtorek, piątek 16.00-18.00)

  • Lekarz psychiatra

dr Sylwia Zych-Andzejewska -pok.nr 3 (pracuje w każdą środę - zgodnie z umówioną wcześniej wizytą)

  • Ewa Mitra - psycholog, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadząca grupę korekcyjno-edukacyjną dla osób nieradzących sobie z agresją. Przyjmuje we                     wtorki w godzinach 17:00-19:00.
  • Arkadiusz Ziemiński -  prowadzący Grupę Samopomocową dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinach 18:00-20:00.
  • Pracownicy socjalni:

Zofia Bardyszewska

Barbara Nurczyk

Aneta Malinowska Ciak

W przypadku przebywania w Ośrodku osób, którym udziela się schronienia, pracownicy socjalni pełnią dyżury w siedzibie Ośrodka.

W sytuacji braku klientów w schronieniu pełnione są dyżury telefoniczne do gdziny 8:00 do 20:00 zarówno w dni robocze jak i dni wolne od pracy.