Wznowienie spotkań indywidualnych.

Ośodek Interwencji wznawia spotkania indywiduaLne z klientami. Są one możliwe jedynie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Klienci proszeni są o przybycie z własnymi maseczkami lub przyłbicami ochronnymi.

ZAPRASZAMY!