Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce funkcjonuje na podstawie uchwały Nr 291 / XLI / 2008 Rady miasta Ostrołęki z dnia 27 listopada 2008.

Uchwała Nr 291 / XLI / 2008