Na podstawie uchwały nr 579/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrołęce na lata 2010-2016 Uchwały nr 579/LXX/2010. Ośrodek Interwencji Kryzysowej sprządza coroczne sprawozdanie z działań ujętych w Programie.