Na podstawie uchwały nr 290/XLI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrołęce na lata 2017-2023 Uchwały nr 290/XLI/2017. Ośrodek Interwencji Kryzysowej sprządza coroczne sprawozdanie z działań ujętych w Programie.