• przeprowadzanie interwencji kryzysowych w kontakcie bezpośrednim lub telefonicznym,
 • udzielanie wsparcia psychicznego oraz informowanie o możliwościach uzyskania pomocy socjalnej w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,
 • przeprowadzanie interwencji dotyczących zatrzymania przemocy we współpracy z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi i Policją,
 • prowadzenie mediacji rodzinnych,
 • prowadzenie negocjacji małżeńskich poprzez występowanie w roli mediatora,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego (indywidualnego i rodzinnego),
 • prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • prowadzenie rozmów terapeutycznych i informacyjnych,
 • udzielanie konsultacji dotyczących problemów osobistych i rodzinnych,
 • animowanie i prowadzenie grup wsparcia i grup edukacyjno-terapeutycznych,
 • udzielanie schronienia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
 • współpraca z Policją, pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, kuratorami, instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz osób potrzebujących pomocy,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej,
 • opracowywanie i realizacja programów terapeutycznych.