Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Wysocka.
 • E-mail: kontakt@oik.ostroleka.pl  
 • Telefon: 297676194

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kościuszki 24/26
  07-410 Ostrołęka
 • E-mail: kontakt@oik.ostroleka.pl  
 • Telefon: 29 7676194

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 24/26, 07-410 Ostrołęka

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne od ulicy gen. Tadeusza Kościuszki oznaczone numerami 24/26 oraz od ulicy Skrytej. Do głównego wejścia prowadzą schody. Wejście od ulicy Skrytej jest wyposażone we wjazd dla osób poruszających się na wózkach. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.
 2. Pomieszczenia Ośrodka znajdują się na parterze.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
 4. W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30