Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce

Cykl 21 artykułów w prasie kobiecej

Utworzono dnia 26.05.2021

Zespół Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozpoczyna program publikowania cyklu 21 artykułów w prasie kobiecej. Celem programu jest m.in. psychoedukacja poprzez dostarczenie odpowiedniej wiedzy i narzędzi, które będą pomocne w zatrzymaniu przemocy w rodzinie, w wychodzeniu z niej oraz w lepszym radzeniu sobie z jej skutkami. Planujemy publikację łącznie 21 artykułów w znanych magazynach kobiecych Wydawnictwa Bauer:

  • Tele Tydzień
  • Życie na Gorąco
  • Chwila dla Ciebie
  • Przyjaciółka
  • Kobieta i życie
  • Twoje Imperium
  • Na żywo

Twoje Imperium (tygodnik) - 13 września

Czy i w jaki sposób mogę wpłynąć na partnera, który mnie krzywdzi?

Celem artykułu będzie omówienie sposobów wywierania wpływu na męża/partnera stosującego przemoc, aby zmobilizować go do zmiany zachowania i zaprzestania stosowania przemocy. W artykule zostaną omówione sprawdzone w praktyce, sposoby wykorzystania zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą skutecznie pomóc w realizacji tego celu.

Przyjaciółka (dwutygodnik) - 30 września

Czy ukrywając przemoc, chronię swoje dziecko?

Celem artykułu jest podniesienie dyskusji o tym, czy pozostając w związku w którym kobieta doznaje przemocy, chroni swoje dziecko/dzieci. W artykule poruszone zostaną również zagadnienia: jak na dzieci wpływa przemoc oraz, że dziecko będące świadkiem przemocy – jest również jej ofiarą.

Kobieta i życie (miesięcznik) - 1 październik

Czy mój tata mnie kocha?

W artykule omówiona zostanie kwestia rozstania rodziców na skutek przemocy w rodzinie, w szczególności jak rozmawiać z dzieckiem o zachowaniu rodzica krzywdzącego, jak budować relację dziecka i swoją z byłym partnerem.

Na żywo (tygodnik) - 7 październik

Po co jest Procedura „Niebieskie Karty”?

Celem artykułu będzie wyjaśnienie celów procedury oraz jakich efektów można spodziewać się po jej uruchomieniu. Wobec procedury „Niebieskie Karty” jest wiele nieporozumień, wynikających z niewiedzy i niezrozumienia jej roli w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W artykule, na przykładzie z praktyki, zostaną wyjaśnione korzyści płynące z tej procedury dla osób krzywdzonych.

Twoje Imperium (tygodnik) - 11 październik

Eksmisja osób stosujących przemoc w rodzinie

Celem artykułu będzie zwrócenie uwagi na nową możliwość ochrony osób doznających przemocy, jaką jest pojawienie się nowego przepisu umożliwiającego usunięcie sprawcy z domu (przepis wejdzie w życie z końcem listopada 2020 roku). Artykuł przedstawi czytelniczkom w sposób jasny, czytelny i przystępny, jakie możliwości może dać im ten przepis oraz w jaki sposób może wpłynąć na ochronę osób krzywdzonych. Ponadto artykuł ten przedstawi możliwości ochrony siebie w sytuacji grożenia przez sprawcę wyrzuceniem z domu/mieszkania lub, gdy sytuacja taka już nastąpiła.

Przyjaciółka (dwutygodnik) - 28 październik

A może jednak się wtrącać?

W artykule tym zostanie omówiona rola świadka w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: z jakimi wyzwaniami się mierzy, czego się obawia i czy musi się obawiać, jakie działania i kroki może podjąć, aby pomóc osobom doznającym przemocy oraz w jaki sposób może zadbać o siebie i swoje bezpieczeństwo.

Na Żywo (tygodnik) - 4 listopad

Czy to możliwe, że mój syn doznaje przemocy?

Artykuł poruszy problemy, z jakimi mierzy się ten szczególny świadek przemocy – matka dorosłego mężczyzny doznającego przemocy. Celem artykułu jest wsparcie kobiet, których dorosłe dzieci są krzywdzone, a także wskazanie dróg reagowania na przemoc.

Twoje Imperium (tygodnik) - 15 listopad

Czy alkohol ma wpływ na przemoc w rodzinie?

Artykuł dotyczyć będzie zjawiska przemocy w rodzinie w której występuje również uzależnienie od alkoholu. Będzie on stanowić odpowiedź, na jedno z najczęściej zadawanych pytań, zarówno przez osoby krzywdzone, jak i specjalistów: czy i jak nadużywanie alkoholu wpływa na przemoc w rodzinie?

Przyjaciółka (dwutygodnik) - 25 listopad

Kiedy wydaje się, że nie ma wyjścia

Treść artykułu odnosić się będzie do tego, że przemoc jest zjawiskiem w którym kobieta traci poczucie sprawczości i możliwości kierowania swoim życiem, a z jej pola widzenia znika to, co mogłoby jej sprzyjać w zmianie sytuacji (zatrzymaniu przemocy). Artykuł ma na celu pokazanie, że odebraną moc i sprawczość można przywrócić/odkryć na nowo. Artykuł, będzie również pokazywał jak ważne jest dostrzeżenie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych w wychodzeniu z przemocy.


Autorkami i autorem artykułu jest Zespół Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30