Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce

O NAS

Przedmiotem działania Ośrodka jest:

 • świadczenie poradnictwa specjalistycznego, podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej oraz zapewnienie schronienia osobom, rodzinom z terenu miasta Ostrołęki, mającym trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, doznającym przemocy w rodzinie,
 • interwencja kryzysowa stanowiąca zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,
 • poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne, rodzinne świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Zakres udzielanej pomocy:

 • przeprowadzanie interwencji kryzysowych w kontakcie bezpośrednim lub telefonicznym,
 • udzielanie wsparcia psychicznego oraz informowanie o możliwościach uzyskania pomocy socjalnej w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,
 • przeprowadzanie interwencji dotyczących zatrzymania przemocy we współpracy z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi i Policją,
 • prowadzenie mediacji rodzinnych,
 • prowadzenie negocjacji małżeńskich poprzez występowanie w roli mediatora,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego (indywidualnego i rodzinnego),
 • prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • prowadzenie rozmów terapeutycznych i informacyjnych,
 • udzielanie konsultacji dotyczących problemów osobistych i rodzinnych,
 • animowanie i prowadzenie grup wsparcia i grup edukacyjno-terapeutycznych,
 • udzielanie schronienia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
 • współpraca z Policją, pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, kuratorami, instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz osób potrzebujących pomocy,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej,
 • opracowywanie i realizacja programów terapeutycznych.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30